Scan Gedragsanalyse Ouders

Beste ouder,
Dit is een quiz over gedrag. Er zijn twaalf stellingen. u geeft per stelling aan welk gedrag u vertoont.

Waarom gedrag?

  1. Uw gedrag weerspiegelt namelijk wie u bent.

  2. Het zegt veel over hoe u dingen aanpakt in de opvoeding van uw kinderen en op uw werk.

  3. Het zegt iets over hoe u communiceert en wat u motiveert om uw best te doen.

  4. Het zijn uw natuurlijke kwaliteiten, talenten, waar u van nature goed in bent.

  5. Het is handig om dit te weten, zodat u deze bewust in kunt zetten om uw zoon/dochter te helpen in keuzeprocessen en om verder te ontwikkelen.

Beginnen

(c) 2024 Stivako. All rights reserved